Psykolog, Ph.D

Hjalti Jónsson

Psykolog, autoriseret af Dansk Psykolognævn og specialist i psykoterapi tilbyder behandling, supervision og undervisning indenfor den kognitiv adfærdsterapeutiske referenceramme for diverse psykologiske problemstillinger.


Tilstræber kort ventetid til unge og voksne klienter med OCD og angstlidelser.


"Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok"

- Albert Einsten

Psykolog med speciale i OCD og angstlidelser hos unge og voksne


Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2005 og har specialiseret mig i udredning og behandling af OCD og angstlidelser. Jeg har desuden bred erfaring med en lang række andre psykologiske problemstillinger, herunder stress, depression lavt selvværd, traumer og sorg.


Inden jeg blev selvstændig i 2015, arbejdede jeg i ca. 10 år hvor jeg kombinerede klinisk arbejde i psykiatrien med forskningsarbejde på  Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, først som Ph.d. studerende, efterfulgt af deltidsansættelser som  post.doc og lektor. Hele min karrierer har jeg haft stor glæde og interesse i at kombinere det kliniske arbejde med empirisk forskning og undervisning - da jeg mener den kombination er yderst gavnlig og givende. 


Jeg har mange års erfaring som underviser på Universitetet, samt på diverse uddannelser (f.eks. specialistuddannelser for psykologer og læger) samt adskillige kurser og foredrag for forskellige faggrupper.


Jeg tilbyder supervision til psykologer, læger, samt andet sundhedsfagligt og pædagogisk personale, både inviduelt såvel som i gruppe.


.

UDDANNELSE

 • Psykolog (Cand. Psych)
 • Ph.D.
 • Specialist i Psykoterapi
 • Autoriseret af Dansk Psykolognævn
 • Efteruddannelse i Kognitv adfærdsterapi
 • Efteruddannelse i Compassion Fokuseret Terapi

Kommende kurser


Erfaring

Selvstændig psykolog ved klinikfælleskabet Resonans

Ekstern lektor ved Reykjavik Universitet og Aarhus Universitet

2022 - i dag

Tilbyder behandling til unge og voksne, samt supervision og undervisning til fagpersonale. 

2016 - 2022

Selvstændig psykolog ved Kognitiv Terapi Center - Aarhus

Ekstern lektor ved Reykjavik Universitet og Aarhus Universitet

Tilbyder behandling til unge og voksne, samt supervision og undervisning til fagpersonale. 

Psykolog på Klinik for OCD og Angstlidelser, Psykiatrien i Aarhus

Post. doc. ved Aarhus Universitet, Adjunkt ved Syddansk Universitet 

2006 - 2016

Udredning og behandling i psykiatrien

Forskning og undervisning ved Universiteterne

Research associate at the Department of Psychology, University of Bath UK

Research associate at the Institute of Psychiatry, King College London, UK

Visiting Scholar and clinical trainee at the Institute of Psychiatry and Maudsley Hospital, London UK

2008-2013

Forskningssamarbejde og klinisk træning med periodiske udlandsophold hos Professor Paul M. Salkovskis 


Kapitler og artikler til fagpersoner


 • Nissen, J.B & Jonsson, H. (2018) Kognitiv adfærdsterapi ved obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge: I L. Jørgensen & C. Schlander. Kognitiv Adfærdsterapi for børn, unge og familier. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 • Jónsson, H. (2014). Kognitiv adfærdsmodel for OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Jónsson, H. & Hougaard E. (2014). Virkningen af medicinsk og psykologisk behandling ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Klindt-Bohni, M. Jónsson, H. & Rosenberg, N. (2014). Kognitiv adfærdsterapi ved OCD: I B.E. Bennedsen & M. Klindt-Bohni. OCD sygdom og behandling – for behandlere. Copenhagen, Denmark. Gyldendal Akademisk
 • Hougaard, E., Jonsson, H., Piet, J., Nørr, H. (2013) Hvordan dokumenteres virkningen af psykoterapi. I B. Møhl & M. Kjølbye. Psykoterapiens ABC. Copenhagen, Psykiatrifondens Forlag.
 • Bennedsen, B.E; Jónsson, H; & Klindt-Bohni, M. (2012). Kognitiv adfærdsterapi for OCD: I N. Rosenberg, M. Mørch & M. Arendt. Kognitiv terapi – nyere udvikling – 2. udgave. Copenhagen, Denmark. Hans Reitzels Forlag.
 • Arendt, M., Jónsson H, & Hougaard E. (2013). DSM-V. Psykolog Nyt. Vol. 15, s. 10-15
 • Thomsen, A. S. & Jonsson, H. (2013): Diagnostisk udredning af OCD. Best Practice, Vol.  Forskningsartikler


  • Salkovskis, P.M, Jónsson, H, Carter, N. Tang, N.K.Y., & Moncad, H. (submitted). Problems thinking out of the box? Neuropsychological set shifting and perceived Cognitive Flexibility in Obsessive Compulsive Disorder relative to other anxiety disorders and healthy controls.
  • Jónsson, H., Sørensen, M. J., Arendt, K., & Thastum, M. (2015). The Effectiveness of group cognitive–behavioural treatment for childhood anxiety disorders in community clinics: clinical significance and benchmarking against efficacy. Journal of Anxiety Disorders (in press)
  • Jónsson, H., Kristensen, M., & Arendt, M. (2015). Intensive outpatient cognitive behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 06/2015; DOI:10.1016/j.jocrd.2015.04.004
  • Jónsson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B. E. (2011). Dysfunctional beliefs in group and individual cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder. Journal of Anxiety Disorders, 25, 4; 483-489.
  • Jónsson, H., Hougaard, E. & B.E. Bennedsen (2011). Group versus Individual Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive Compulsive Disorder: A Randomized Comparative Study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 123:, 387-397.
  • Jónsson, H. & Hougaard, E. (2009). Group Cognitive Behavioural Therapy for Obsessive Compulsive Disorder (OCD): a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119:, 98-106.